Category: Đời sống tâm linh

  • Nghi lễ Phật giáo và thực hành tôn giáo

    Các nghi lễ được biết đến là một dạng ngôn ngữ thể hiện một số khía cạnh của tình trạng con người, từ mối quan hệ của họ với những người khác đến đời sống tinh thần của họ. Những nghi lễ như vậy, là một phần quan trọng của cuộc sống con người, đã […]

  • Trở thành Phật tử

    Trở thành một Phật tử từng là chuyện của phương đông trước những năm 50. Kể từ khi thế giới phương đông mở rộng vòng tay với các xã hội phương tây, nhiều người từ phương tây cũng bắt đầu trở thành Phật tử bằng cách đọc sách về Phật giáo, thực hành thiền định […]

  • Tìm hiểu về Đạo Phật

    Giới thiệu Trong hơn 2.500 năm, tôn giáo mà chúng ta biết đến ngày nay là Phật giáo đã là nguồn cảm hứng chính thúc đẩy nhiều nền văn minh thành công, là nguồn gốc của những thành tựu văn hóa vĩ đại và là kim chỉ nam lâu dài và có ý nghĩa cho […]